top of page

קבוצת וואטסאפ משותפת עם סטודנטים: למידה פעילה או פלישה לפרטיות המרצה?

עודכן: 27 בנוב׳ 2022

"תגיד לי ואשכח. תלמד אותי ואזכור. תערב אותי ואלמד." – בנג'מין פרנקלין


למידה פעילה – מתרחשת כאשר הסטודנטים ממלאים תפקיד משמעותי בלמידה, שאינו מסתכם רק בהקשבה למורה שמרצה מולם (Edwards, 2015; Johnson & Johnson, 2008). ההוראה כוללת משימות ופעילויות של איסוף מידע, פתרון בעיות, עריכת ניסויים (Edwards, 2015) או השתתפות בדיון (Johnson & Johnson, 2008).


יש דרכים רבות לעודד למידה פעילה. אחד הכלים לגיוס הסטודנטים לשיטת למידה זו הוא כלי זמין, פשוט, וכזה שהסטודנטים ממילא שקועים בו רוב הזמן: שימוש בקבוצת ווטסאפ של הקורס. קבוצות ווטסאפ המשמשות להעברת הודעות בלבד, יכולות לשמש פלטפורמה ללמידה פעילה ולסייע לתהליך הלמידה עצמו.


היתרונות:

  • מייצרים קבוצת סטודנטים.ות שלומדים יחדיו באותו הקצב, ומאפשרים לסטודנטים לעזור אחד לשני.

  • הקבוצה יכולה לשמש כמקום ליצירת תחושת שייכות בכיתה רב משתתפים, לדוגמה: כל משתתף (כולל המורה) כותב משהו על עצמו, ההשתתפות בשיחה יוצרת חוויה בלתי פורמלית, ומייצרת קשר בין חברי הקבוצה.

  • הקבוצה משמשת במה לשאילת שאלות על ידי הסטודנטים: במקרה שסטודנט פונה אישית למרצה, המרצה מפנה אותו לשאול בקבוצה, וכך נוצר דו שיח בין הסטודנטים בקורס. שיח זה מעודד שאילת שאלות והצגת פתרונות שונים, מפתח דרכי חשיבה מגוונות לחומר הנלמד, מאפשר לסטודנטים לתקן אחד.ת את השני.ה, ולמרצה לזהות תפיסות שגויות להתייחסות בשיעור הבא. על המרצה להיות מעורב בדו שיח ולמשב את המשתתפים בו.

  • ניתן להעלות טיזרים לפתיחת שיעור, או לצרף כתבות מעניינות שהתפרסמו בנושאי הלימוד, ולעודד את הסטודנטים להעלות בעצמם חומרים שנראים להם חשובים ורלוונטים.

  • הקבוצה משמשת להכנה לבחינה הסופית בקורס, להעלאת שאלות לדוגמא, להצעת פתרונות ועוד.

  • תכונה חדשה של הווטסאפ מאפשרת יצירה של סקרים אותם ניתן לפרסם לפני או במהלך השיעור, ולהתייחס לתוצאות בזמן אמת.

קווים מנחים ועקרונות:

  • חשוב להגדיר לעצמנו ולסטודנטים בתחילת הקורס, מה רוצים להשיג בקבוצה ומהם גבולות הגזרה בשימוש בקבוצה.

  • חשוב לבצע תיאום ציפיות לגבי רמת הזמינות של המרצה בקבוצה.

  • אם מישהו שואל שאלה לא רלוונטית, או משתמש בשפה לא הולמת, על המרצה לעצור זאת.

  • בסיום הקורס המרצה יוצא מהקבוצה.


Johnson, R. T., & Johnson, D. W. (2008). Active learning: Cooperation in the classroom. The annual report of educational psychology in Japan, 47, 29-30. קישור למאמר


Edwards, S. (2015). Active learning in the middle grades: This article offers examples of developing students’ participation as a central tenet of ideal middle level education that is intellectually active, socially active, and physically active. Middle School Journal, 46(5), 26-32. קישור למאמר

Comments


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים