top of page

מציאות מדומה ככלי פדגוגי

מעבדת החדשנות בקמפוס קצרין סייעה ומסייעת למרצים במכללה לשלב את עולם המציאות המדומה כחלק מהקורסים שהם מלמדים. שילוב זה מאפשר, בין היתר, הבנה של עולמות מיקרוסקופיים נסתרים מהעין, התנסות של סטודנטים בפיתוח עולמות וירטואליים (לדוגמה, מוזיאון לאומנות), יצירת אינטראקציה מרתקת והוספת עניין ללמידה בקרב הסטודנטים. ביום הסגל הקרוב, בתאריך 28.2, יוצג גם השימוש בעולמות וירטואליים ומציאות מדומה בהוראה.

השימוש בסביבה וירטואלית ככלי פדגוגי בעולם החינוכי הפך לנפוץ יותר ויותר בשנים האחרונות (di Lanzo et al., 2020). טכנולוגיות תלת ממדיות הן חלק בלתי נפרד מהעולם האמרסיבי וצוותים חינוכיים כמו גם מוסדות חינוך מזהים פוטנציאל גדול בעולמות הווירטואליים הן ככלי הוראה, והן ככלי למידה כיון שהם מאפשרים חקירה, בניה ושינוי של אובייקטים המיוצגים בצורה מבנית או מטפורית (Delgarno & Lee, 2010). כמו כן ,מציאות מדומה מאפשרת הזדמנויות פדגוגיות לתלמידים היכולים לבקר ו/או לתקשר באירועים חוצי זמן או מקום, או כאלה המהווים סכנה, בצורה אמיתית וחוויתית (Youngblut, 1998, p. ES-1).


שימוש בסביבה וירטואלית ללמידה מאפשר ייצוג ידע מרחבי בצורה טובה וקלה יותר, מייצר הזדמנויות גדולות יותר ללמידה חווייתית, מעלה את המוטיבציה ואת מעורבות התלמידים בתהליך הלמידה, בהשוואה למשימות המתאפשרות באמצעות חלופות דו מימדיות (Delgarno & Lee, 2010). כמו כן, למידה בסביבה וירטואלית מחזקת מיומנויות קוגניטיביות כמו זיכרון והבנה, מיומנויות פסיכו מוטוריות של קליטת מידע מתצפית או אובייקט חזותי ומיומנויות אפקטיביות כמו שליטה רגשית (Akçayir & Akçayir, 2017).


בהוראת המדעים, שימוש במציאות מדומה מאפשר להדגים תופעות בתחומים שלא ניתן לבחון באמצעים אחרים, דוגמת מנגנונים או הדגמת תופעות התלויות בזמן ומרחק גיאוגרפי. במחקר שבחן את השפעת השימוש במציאות מדומה על הוראת המדעים, נמצא שהתלמידים רכשו באמצעות למידה זו ידע רב יותר ביחס לאלה שלמדו בצורה המסורתית (Pellas, Dengel & Dhristopoulos, 2020).


פוטנציאל השימוש בכלים וירטואלים נבחן גם במקצועות כמו גיאוגרפיה ואסטרונומיה (מערכת השמש, תחנת החלל). במקצועות אלה, כלים כמו Google Cardboard, the Google Expeditions app, View-Master® Space; Star Chart VR; EON Experience AVR, SitesVR. Google Expeditions app, נמצאו שימושיים מאוד (Geng et al., 2021).


בשקפים הבאים תיראו מספר דוגמאות לשימושים אפשריים בקורסים שלכם:Kommentare


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים

bottom of page