top of page

הכרת כלי מהמודל לקריאה שיתופית של מאמרים - Perusall

עודכן: 24 באוק׳ 2022

מחקרים מראים כי רק כ-25% מהסטודנטים קוראים את חומרי הקריאה שעולים לאתר הקורס. הבעיה אינה מסתכמת רק בחוסר קריאה, אלא גם בחוסר הבנה מעמיקה של הטקסט. אחד הפתרונות לבעיה הוא קריאה שיתופית. מטרת הקריאה השיתופית היא הפיכת הקריאה לאירוע חברתי ע"י יצירת דיון סביב הטקסטים, ועידוד הסטודנטים לשאול שאלות, להעיר הערות ולהשיב על השאלות וההערות של עמיתיהם לספסל הלימודים. בבדיקה מחקרית נמצא שקריאה שיתופית מסוגלת להעלות את אחוזי הקריאה לכדי 90%, ואף לשפר את ההישגים הכלליים בקורס. מחקר נוסף מגלה כי בדרך זו הסטודנטים מרגישים מעורבים יותר בתהליך הלמידה, ומגלים עניין בהשתתפות בקורס.

 

מערכת המוודל של המכללה כוללת ממשק לכלי דיגיטלי לקריאה שיתופית וחברתית, הנקרא Perusall. כלי זה, שפותח לאחר מחקר מקיף ע"י אוניברסיטת הרווארד, מאפשר למרצה להעלות טקסטים ותכנים שונים, לשאול שאלות בקשר לתכנים אלו, ואף לתת משוב על הערות ושאלות של אחרים.

 


Comentários


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים

bottom of page