top of page

כיצד בודקים מטלות

ישנן שתי דרכים מרכזיות לבדיקת מטלות במודל:

אפשרות 1- בדיקה ישירות המטלה:

  • מאפשר כתיבת הערות על גבי הקובץ ישירות בתוך המטלה בצורה מנימלית (לא מצריך הורדת קבצי ההגשה למחשב).

  • מאפשר כתיבת משוב כללי להגשה.

  • עדכון ציון באופן מקוון.


אפשרות 2- הורדת כל ההגשות:

  • מאפשר הורדת כל הגשות הסטודנטים למחשב האישי.

  • מאפשר בדיקת המטלות באופן לא מקוון והוספת הערות בתוכנה המתאימה (קבצי Word בתוכנת word וכולי).

  • מצריך עדכון ציון במטלה


שימו לב!

  • בבדיקת הגשות במטלות כל סטודנט/ית רואה את המשוב והציון שלו/שלה בלבד.

  • הציונים המעודכנים במטלה מתעדכנים אוטומטית גם בדוח הציונים באתר הקורס.


בהדרכה זו נדגים איך בודקים מטלה ישירות במוודל (אפשרות 1).


bottom of page