top of page

ChatGPT צעדים ראשונים

מצגת זו כוללת הנחיות לביצוע תרגילים פשוטים במחולל הטקסטים ChatGPT, ולאחר כל תרגיל מופיעות מספר מסקנות המסייעות להבין את היכולות שלו. על בסיס במצגת זו תוכלו:


  • להירשם ולהתחבר ל-ChatGPT

  • לתכנן ולכתוב פרומפטים (בקשות) המתאימים לצורך

  • להבדיל בין מחולל טקסטים למנוע חיפוש

  • להסתייע ב-ChatGPT ככלי עזר להוראהComments


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים

bottom of page