top of page

ChatGPT למתקדמים

עודכן: 18 ביולי 2023

מצגת זו מציעה היכרות עם נושא Prompt Engineering. היא כוללת הסברים על דרכים שונות בהן ניתן לקבל מ-ChatGPT תשובות מדויקות ומשמעותיות יותר בהתאם לדרישות ספציפיות, וכן להפעיל את ChatGPT באופן יעיל מבחינת דרישות הזיכרון וזמן ביצוע.

כמו כן, מצורף מסמך המסכם את העקרונות לכתיבת Prompt מיטבית:

advanced prompt - staff day- notes for lecturers - מעוצב
.pdf
Download PDF • 260KB


Comments


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים