top of page

תמונות מפעילות היחידה ביום הסגל ורשימת כלים טכנו-פדגוגיים


ביום שלישי האחרון התקיימה פעילות של היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה, במסגרתה הוצעו למרצים מסלולים שונים, סדנאות והתנסויות בכלים פדגוגיים וטכנולוגיים. תודה רבה לכל מי שלקח חלק בפעילויות.

להלן מספר תמונות מהאירוע.כמו כן, בנוסף לכלים הכלולים במוודל, להלן רשימה של כלים טכנו-פדגוגיים המומלצים ע"י צוות היחידה וניתנים לשימוש ברישיון מלא.


מתעניינים? פנו אלינו לקבלת פרטי גישה וכן לייעוץ בנוגע לשימוש בכלים.


  • פאדלט Padlet: לוח פדגוגי שיתופי - מאפשר פרסום של תוצרים ע"י הסטודנטים והצגתם כגלריה, כולל אפשרות לדירוג ולהוספת תגובות. קראו עוד כאן.

  • מנטימטר Mentimeter: כלי לשילוב תכנים אינטראקטיביים בהוראה פרונטלית, בזמן אמת. כולל סקרים, ענן מילים, שאלות מהקהל ועוד. קראו עוד כאן.

  • קוויזיז Quizizz: כלי לשילוב תכנים אינטראקטיביים בהוראה פרונטלית בזמן אמת, בעל אופי תחרותי יותר. כולל שאלונים, סידור משפטים, השלמת מילים ועוד. דומה ל-Kahoot אך מתאים יותר להפעלת סטודנטים.

  • ג'יניאלי Genially: כלי ליצירת יחידת לימוד מעוצבת הכוללת מדיה דיגיטלית, ומתאימה ללמידה עצמית.

  • מירו Miro: לוח לבן שיתופי (Whiteboard) - מאפשר ריכוז של רעיונות, נושאים ותכנים באופן גמיש וחופשי (ללא תבניות מגבילות), וניתן לעריכה קבוצתית. קראו עוד כאן.

  • קנבה Canva: כלי פשוט לעיצוב גרפי - מתאים ליצירת כרזות, הזמנות לאירועים ועוד. החשבון לשימוש של מרצים בלבד (כלומר לא ניתן לשתף סטודנטים בעריכה).
Commentaires


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים

bottom of page