top of page

שיפור כישורי הדיבור Yoodli

כלי לשיפור כישורי הדיבור ומיומנויות התקשורת בזמן אמת, המאפשר לכם להתאמן באמצעות הקלטה ישירה לפלטפורמות או על ידי הזמנתה לפגישת זום.

  1. .AI Speech קבלת משוב מותאם ואישית ע״י מאמן

    1. בהתאמה אישית מזוכי Toastmasters, מאמני TEDx ומומחים אחרים.

  2. ניתוח מיומנויות ויזואליות, מילוליות, והקוליות.

  3. ניתוח דפוסי דיבור תוך כדי משוב מיידי.

  4. השגת תובנה לגבי סגנון התקשורת וביצוע התאמות.

  5. תרגול תרגילים מהנים של 30 שניות כדי לשפר את הדיבור המאולתר ע״י AI.

  6. תרגול ראיונות עם שאלות שהוגדרו מראש ע״י המתשמש או AI.


Komentar


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים

bottom of page