top of page

שימוש במוודל לריכוז ציוני הקורס

עודכן: 24 באוק׳ 2022

כמרצים, אתר הקורס משמש אותנו בין היתר לפרסום הפעילויות הנדרשות בו, וכן לריכוז ההגשות, הפתרונות והציונים של הלומדים. לעיתים קרובות אנו מעוניינים שפעילויות אלו גם יכללו בציון הסופי של הקורס. מערכת המוודל אוגרת את הציונים אותם מקבלים הסטודנטים ומאפשרת לחשב ולשקלל ציונים אלו בדרכים שונות, ע"פ רצוננו.


מרצים רבים אינם מכירים את האפשרויות האלו. לכן, לאחר סיום הקורס הם מורידים את כל הנתונים לגיליון אלקטרוני (טבלאות אקסל) ומבצעים בו את שקלול הנתונים עד לקבלת הציון הסופי. ניתן למנוע עבודה כפולה מסוג זה - אם נשלוט בהגדרות חישוב הציונים, נוכל לתת למערכת המוודל לעבוד בשבילנו ולהציג את הציון המשוקלל של כל הפעילות שנעשתה בקורס. את הציונים האלו נוכל אח"כ להעתיק ישירות לשדות המרכיבים את הציון הסופי במכלול. 


Comments


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים

bottom of page