top of page

הוראה מכוונת מיומנויות מותאמות לעולם התעסוקה

האקדמיה מתמקדת במחקר וביצירת ידע המועבר לסטודנטים בדיסציפלינה הנלמדת, אך בעידן של תמורות ושינויים תכופים בעולם התעסוקה, יש מקום לחשוב על תפקיד האקדמיה בהכשרת סטודנטים למיומנויות מותאמות לעולם תעסוקה משתנה.

חלק מעולם התעסוקה בוחן את הבאים בשעריו על בסיס השכלה וניסיון ולא על פי כישוריהם, אך המגמה משתנית.

על מנת לגשר על הפער בין הידע לבין הכישורים לביצוע משימות, ה-OECD וחברות יעוץ אסטרטגי נוספות, גיבשו בשנים האחרונות רשימת מיומנויות נדרשות מעובדים בעולם התעסוקה העתידי (Dondi, Marco, et al):


כישורים אלה הוגדרו ככישורים נדרשים לביצוע משימות בצורה המיטבית וכל שנותר לעשות הוא לזהות את הכישורים הנדרשים בכל מקצוע, ולהכשיר את הסטודנטים לכישורים אלה, על מנת שיוכלו להתחרות בעולם התעסוקה שמחוץ לאקדמיה. אז איך מלמדים כישורים למשימות לצד ידע אקדמי?אז מהן משימות הליבה של זואולוג (ותודה ל- ChatGPT):

 1. עריכת מחקר – תכנון מחקרים, עריכת תצפיות, השערת השערות

 2. זיהוי וקטלוג בע"ח – הכרת הקטגוריות לקטלוג וזיהוי מאפייני בע"ח

 3. למידת התנהגות בע"ח – למידת התנהגות חברתית, דרכי הזדווגות, שיטות איסוף מזון, תקשורת בין בע"ח

 4. למידת פיזיולוגיה של בע"ח – חקר האנטומיה והפיזיולוגיה של בע"ח, למידת תהליכים מטבולים וגנטיקה של בע"ח

 5. שימור והגנה – פיתוח ויישום תכניות שימור והגננ על בע"ח, למידה על התנהגות בע"ח, למידה על הקשר בין בע"ח והאדם, למידה על סכנות לבע"ח

 6. חינוך ותקשורת עם הציבור – הצגת ממצאי מחקרים, פרסומים, הצגת מידע בפני קהל ויכולת להתראיין בתקשורת

כלומר, הכישורים למשימות הליבה של זואולוג הן:

 1. מיומנויות מחקריות

 2. יכולת מיפוי וקטלוג מידע

 3. יכולת קיום תצפיות וזיהוי דפוסים

 4. כתיבת תכניות עבודה – ניהול זמן, תכנון תהליכים (תכנון וארגון, חשיבה לוגית)

 5. יכולת עמידה מול קהל

 6. יכולת להתראיין

נניח שבקורס "מבוא לזואלוגיה" נבחר לעבוד על הכישורים "יכולת קיום תצפיות וזיהוי דפוסים" ו"יכולת עמידה מול קהל". מכאן, שדרך להוראה והערכה של משימות הליבה בקורס "מבוא לזואולוגיה" יכולה להיות:

Dondi, Marco, et al. “Defining the Skills Citizens Will Need in the Future World of Work.” McKinsey & Company, 25 June 2021, https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-world-of-work.

Comments


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים

bottom of page