top of page

מבנה יחידת לימוד באתר הקורס

עודכן: 25 באוק׳ 2023

אתר הקורס במערכת ניהול הלמידה (ה-Moodle) הוא הפנים הדיגיטליות של הקורס שלנו. בפירסומים קודמים הצענו דרכים לשיפור הניראות של אתר הקורס וכן לשיפור חוויית המשתמש בקורס. הפעם נעסוק במה שקורה בתוך יחידות הלימוד עצמן. יחידות הלימוד בקורס בד"כ מאורגנות באחת משתי הדרכים: לפי מפגשים (לכל מפגש פרונטלי מוגדרת יחידת לימוד) או לפי נושאים (כל יחידת לימוד מייצגת נושא מסוים, ללא קשר למספר השבועות שהנושא נלמד).


הטקסונומיה של בלום, המקובלת בעולם האקדמי, מגדירה שש רמות חשיבה (קוגניציה) בסדר מדרגי:

אנו מציעים להתאים את יחידות הלימוד שלנו כך שיהיו מורכבות משלוש רמות חשיבה:
  • הקניה (מקביל ל"זכרון"): היכולת של הלומדים לזכור מונחים בסיסיים, עובדות, הגדרות, כללים, רעיונות יסוד, שיטות ותהליכים, לאתר או לזהות פרטי מידע

  • הבנה: היכולת של הלומדים לתאר, להסביר או לפרש רעיונות, סיבות, עובדות וכללים.

  • יישום: היכולת לעשות שימוש במושגים, ברעיונות, בכללים, בתיאוריות, בשיטות ובחוקים מתוך חומר הלימוד למצבים חדשים, לדוגמאות ממשיות או לפתרון בעיות.

 


בעזרת הטבלה הבאה ניתן לייצר בכל יחידה באתר הקורס תהליכי למידה הכוללים את שלוש הרמות שתוארו:

משאבים דיגיטליים

שלב

מצגת, מאמר, סרטון עצמי, סרטון מהרשת, יחידת לימוד מקורס MOOC, פודקאסט, אינפוגרפיקה

הקניה

בוחן מוודל, פעילות אינטראקטיבית (H5P), לומדה, סקר, פעילות עשה/לא עשה (פורום)

הבנה

(הערכה אוטומטית-ממוחשבת)

מטלת כתיבה, בלוג, פורום, אגרון מונחים, Padlet מסמך/מצגת שיתופית, יצירת סרטון, מפת חשיבה, תערוכת תוצרים

יישום

(הערכת מרצה או הערכת עמיתים)

 
לאחר יצירת המשאבים הדיגיטליים, רצוי לשקף ללומדים את תהליך הלמידה אותו הם מתבקשים לקיים. נעשה זאת ע"י כתיבת תקציר של תהליך הלמידה הצפוי ללומדים, וכן ע"י הוספת כותרות מתאימות לשלבים השונים. ראו דוגמה בתמונה הבאה:

ברצונכם לשלב את הכותרות "הקניה", "הבנה" ו"יישום" ביחידות הלימוד שלכם? כתבו לנו ונעשה זאת.留言


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים

bottom of page