top of page

לשלוף את החרדה

עודכן: 24 באוק׳ 2022

"מה היה הסרט הראשון בו שיחקה דרו ברימור?", נשאל איתי הרמן, הלוא הוא ה"צ'ייסר", באחד מהפרקים של השעשועון "המרדף". הרמן לא ידע מה לענות. משהו בשאלה בלבל אותו, ולמרות שידע שהוא יודע את התשובה הוא לא הצליח לשלוף מתוך הזיכרון שלו את התשובה הנכונה. אז הוא נאלץ לענות: "לא יודע". הרמן חווה את מה שנהוג לכנות Black-out, או שכחון בעברית. למרות שלמעשה לתופעה הזו קוראים Blanking out, או מחיקה. אם זה קרה לצ'ייסר, ששמו נעשה לשם נרדף לזיכרון מדהים וליכולת שליפה פנומנלית, אז זה יכול לקרות לכולם, וזה אכן קורה להרבה מאתנו. אנחנו מתיישבים לפני הבחינה, התכוננו היטב, אנחנו יודעים את החומר. אבל מרוב לחץ, אנחנו רואים רק שחור מול העיניים. אנחנו קוראים את השאלה שוב ושוב, אבל התשובה לא מגיעה.

 
איך אנו כמרצים מפחיתים חרדת בחינות אצל הסטודנטים?
  1. להכנה במהלך הסמסטר יכולה להיות השפעה גדולה על פתרון הבעיה- תנו לסטודנטים "פעילויות שליפה" במהלך הסמסטר, מעין בחינה, רק בלי הלחץ מהשלכות הכישלון, אזי אחוז החרדים מהבחינה הסופית יקטן בשיעור של 72% (!).

  2. תיווך!!! להסביר לסטודנטים מראש מה מצופה מהם בבחינה: במקום - "לדעת את החומר"- השתמשו ב- "מצופה מכם להראות הבנה, להיות מסוגלים להקיש מדבר לדבר, לזהות עיקר וטפל, לזכור (?!), לקשר בין... וכדומה. זכרו! מטרת המבחן הוא שהסטודנטים יוכלו להציג את התובנות והידיעות שלהם. אם למדו כראוי, כדאי שהמבחן יסייע להם להוכיח זאת - ולא להציג להם "כמה הם לא יודעים".

 

נלחצתם?

😊

בהצלחה!Comments


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים

bottom of page