top of page

לקראת יום הסגל: גלגל הפדגוגיה

עודכן: 24 באוק׳ 2022

הטקסונומיה של בלום (Bloom's taxonomy) היא מודל מקובל בעולם ההוראה והלמידה לתכנון מטלות לימודיות. היא מגדירה שש רמות חשיבה בסדר מורכבות עולה: זכרון (הקניית ידע), הבנה, יישום, ניתוח, הערכה ויצירה. על גבי רמות חשיבה אלו, יצר אלן קרינגטון (Allan Carrington) את "גלגל הפדגוגיה" (Pedagogy Wheel) - מודל המסייע ביצירת תהליכי למידה בשילוב טכנולוגיה, הנמצא בשימוש נרחב ברחבי העולם.

צוות היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה ערך את הכלי הפופולרי כך שיתאים לתהליכי ההוראה הרצויים במוסדות להשכלה גבוהה. לגבי כל אחת מרמות החשיבה של בלום, גלגל הפדגוגיה המותאם כולל התייחסויות למאפיינים אלו:
  1. הפעולות הפדגוגיות המתאימות לרמת החשיבה

  2. תוצרי הלמידה הרצויים

  3. כלים דיגיטליים המתאימים לתוצרי הלמידה הרצויים (בדגש על כלים הקיימים במערכת המוודל)

אנו שמחים להציג בפניכם את הגלגל הפדגוגי, אשר יחולק למרצות ולמרצים ב"יום הסגל" הקרוב - יום חמישי ה-3.3.2022 מהשעה 8:30.

 
 Comments


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים

bottom of page