top of page

יצירת משימת למידה קבוצתית

עודכן: 24 באוק׳ 2022

בעולם הגדול, משימות מורכבות דורשות בד"כ עבודה קבוצתית ושיתופית, באופן המביא לידי ביטוי את היכולות והיתרונות של כל אחד מחברי הקבוצה. כאשר העבודה מתנהלת בצורה נכונה, מתקבלות תוצאות טובות יותר. באופן דומה, למידה קבוצתית ושיתופית יכולה גם היא להביא לתוצאות טובות יותר. בתוך מכלול השיקולים, המחקר מבליט שני טעמים מרכזיים שהופכים את הלמידה בקבוצות לבעלת פוטנציאל ללמידה משמעותית:
  • אופייה הבלתי פורמלי של הלמידה - דיבור בין שותפים עשוי להוליד צורה הדדית ושוויונית יותר של אינטראקציה, ללא פערי הידע והסטטוס המאפיינים את זירת ההתקשרות בין מרצים לסטודנטים. שוויוניות זו יכולה לייצר מעורבות, מוטיבציה, פתיחות, אמון והבנה גבוהים יותר אצל הלומד – ואלה חיוניים לתהליך הלמידה.

  • מידת הקרבה האינטלקטואלית בין הלומדים - ישנו קושי בסיסי של המומחה (המרצה) "להגיע אל הלומד" ולהסביר לו את הנושא הנלמד "בגובה העיניים". לרוב, המומחה מנסה לעשות זאת באמצעות מונחים מסוימים שעלולים להיות רחוקים מעולמו של הלומד. טענת החוקרים היא שתלמידים קרובים יותר להתפתחות הנוכחית של עמיתיהם, ועל כן פעולת ההתאמה ללומד "טבעית" להם יותר.

 

על אף היתרונות של למידה בקבוצות, חוקרים שונים הצביעו על מספר חסרונות של שיטת עבודה זו, כגון חלוקת עבודה לא שוויונית, בזבוז זמן על זוטות, חוסר מיצוי יכולות של חלק מחברי הקבוצה ועוד.

פתרון חלקי לבעיות אלו נעוץ בתכנון נכון של המטלה המשותפת:
  • המטלה צריכה להיות כזו שדורשת שימוש במשאבים רבים (ידע, מיומנויות, חומרים)

  • המטלה צריכה לכלול אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה (יישום, ניתוח והערכה), אשר באות לידי ביטוי טוב יותר בחשיבה קבוצתית.

  • על המרצה לנסות, עד כמה שניתן, להטיל תפקידים שונים על חברי הקבוצה. כך ניצור תלות בין חברי הקבוצה והשלמת המטלה תצריך עבודה שיתופית ממשית.

 

סביבת אתר הקורס במוודל מאפשרת להגדיר, להגיש ולבדוק מטלה קבוצתית. כל קבוצה נדרשת להגיש מטלה אחת בלבד ע"י נציג/ת הקבוצה.

בדיקת מטלה קבוצתית חוסכת זמן רב למרצים, שכן הם צריכים לבדוק ולספק משוב פעם אחת בלבד לכל עבודה, והמשובים והציונים יגיעו באופן אוטומטי לכל הסטודנטים בקבוצה.

 

אז איך להתחיל?


Kommentare


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים

bottom of page