top of page

חידושון חנוכה אינטרדיסציפלינרי


היום בערב יודלק נר ראשון של חנוכה. לכל אחד ואחת מאתנו יש את "חנוכה שלי" – חג האורות, נס פך השמן, יוונים, מכבים, סופגניות ועוד. רשימה זו כוללת מספר נושאים המהווים היבטים שונים של החג. כדי ליצור תהליך למידה מעמיק בנושא חג החנוכה, רצוי ללמוד על כל אחד מהיבטים אלו בנפרד ולאחר מכן לבחון את הקשרים ביניהם. אז איך משלבים נושאי לימוד שונים ותחומי דעת שונים לכדי לימוד משותף?


כל נושא ניתן ללמידה בשיטה רב-תחומית. אינטרדיסציפלינריות היא שילוב של שתי דיסציפלינות או יותר לכדי תהליך לימודי, והיא מזמנת יצירת חוויית למידה עשירה יותר וכן רכישת מיומנויות למידה חיוניות ביותר לעתידם של הלומדים. הלמידה האינטרדיסציפלינרית מאפשרת ללומדים להבין טוב יותר נושא כאשר הוא נלמד מהיבטים שונים, ואף מחזקת את מיומנויות התקשורת שהם רוכשים (Jones, 2009 קישור למאמר).


כלכלת הידע תדרוש בעתיד כוח עבודה ומנהיגים היודעים להתמודד עם אתגרים וצרכים של חברות, ממשלות וחברה אנושית גלובלית. מוסדות ההשכלה הגבוהה אינן יכולות להכשיר בוגרים לכל האתגרים רק מנקודת מבט דיציפלינרית אחת, ולכן גישות אינטרדיסציפלינריות הן מרכזיות ביכולת להתמודד עם האתגרים המורכבים ביותר להשכלה הגבוהה, בעיקר בכל הקשור בהכנת הבוגרים לעולם התעסוקה העתידי ולתפקידים מנהיגותיים (Jacob, 2015 קישור למאמר).


מוצעים לפניכם שני מודלים ללמידה אינטרדיסציפלינרית שמציעים צורות שילוב שונות של תחומי הדעת. לכל מודל מבנה משלו המציע מבנים וסוגים שונים של שיתוף: לדוגמה, מודל המאפשר עבודה של כמה קורסים באותו החוג.

  1. מודל פסיפס - מספר מקצועות שונים שנאספים ללמידה סביב נושא משותף, תוך שמירה על ייחודיות תחום הדעת של כל מקצוע. תחומי הדעת השונים נותנים נקודות מבט שונות על אותו הנושא ויוצרות תמונה מעמיקה ורחבה שלו. מומלץ לסכם יחידות לימוד קטנות, באמצעות כלי לימוד שונים שמייצרים את החיבורים בין תחומי הדעת. לדוגמה לימוד נושא חנוכה בהיבט ההיסטורי, בהיבט מדעי- בעירה, פיזיקה, כימיה של שמנים ועוד.. היבטים אתיים, דתיים ומוסריים.

  2. מודל שמש וירח - שילוב שני מקצועות (או יותר) כאשר תחום דעת אחד מוביל והשאר משלימים אותו. למידת המקצוע הנוסף, מאפשרת לפרש ולהאיר את התמה המרכזית שנלמדת במקצוע העיקרי ולהרחיב אותה לתחומים נוספים, דרך כלים, דרכי חשיבה ורעיונות. המוקד בידע יהיה של המקצוע התומך בעוד המוקד של המקצוע הנתמך הוא מיומנות. לדוגמה, למידת נושא חנוכה כנושא מרכזי בהיסטוריה, עם תמיכה של אומנות במעקב אחרי יצירות המתארות מלחמה; או תמיכה של קורס בספרות בקריאת טקסטים על מלחמות.

Jones, Casey (2009) "Interdisciplinary Approach - Advantages, Disadvantages, and the Future Benefits of Interdisciplinary Studies," ESSAI: Vol. 7, Article 26. Available at: http://dc.cod.edu/essai/vol7/iss1/26

James Jacob, W. Interdisciplinary trends in higher education. Palgrave Commun 1, 15001 (2015). https://doi.org/10.1057/palcomms.2015.1


Commenti


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים

bottom of page