top of page

הוראה באמצעות סרטוני וידאו


אז איך אפשר לצלם ולפרסם סרטון עצמי?

הדרך הפשוטה והמהירה ביותר לעשות זאת היא ע"י שימוש בתוכנת זום. באפשרותכם לפתוח מפגש שבו אתם המשתתפים היחידים, לשתף את מסך המצגת שלכם ולהפעיל את ההקלטה - ממש כמו שעושים במפגש זום רגיל. בסיום הצילום, ההקלטה תופיע בעמוד המוודל של הקורס, ותוכלו לשתף אותה עם הסטודנטים שלכם. מדריך זה מסביר כיצד לבצע זאת.


Comments


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים

bottom of page