top of page

בלוג - כלי לרפלקציה

עודכן: 24 באוק׳ 2022

מיומנות הרפלקציה - היכולת לערוך שיקוף ומשוב עצמי על הלמידה - יכולה לשמש כלי משמעותי בתהליך הלמידה. הרפלקציה מוסיפה מספר נדבכים לתהליך הלמידה הראשוני:

  1. חזרה על החומר הנלמד.

  2. סידור החומר הנלמד.

  3. קישור בין החומר הנלמד לידע קודם ולחוויות אישיות של הלומד.

  4. הוספת תובנות על החומר הנלמד.

  5. יישום החומר הנלמד אל תוך עולמו של הלומד.

  6. הקניית מיומנות של למידה עצמאית.


במחקר שביקש לבחון את השפעתה של הרפלקציה על תהליך הלמידה, החוקרים לא שינו את הסילבוס של הקורס, אלא רק נתנו לסטודנטים את ההנחיה הבאה בסיום כל יום לימודים: אנא הקדישו את 15 הדקות האחרונות של היום כדי להרהר אודות מה שזה עתה למדתם. ציינו מהם הלקחים העיקריים שהפקתם מהיום. בחרו שני לקחים עיקריים והרחיבו עליהם. השתדלו להיות ספציפיים ככל האפשר. מממצאי המחקר עולה שהדרישה הפשוטה הזו, שכוללת ניסוח וסידור מחדש של החומר על ידי הלומד, משפרת את הבנת החומר ואת יכולת היישום שלו אפילו יותר מצבירת ניסיון בתחום. תהליך רפלקציה שכזה מערב תהליכי חשיבה מסדר גבוה, ומעניק ללמידה נופח אישי-רגשי. ניתן ליישם שימוש ברפלקציה על ידי פעילות בשם "בלוג" הקיימת במערכת המוודל. הבלוג הוא מעין יומן המלווה את תהליך הלמידה, אליו ניתן להוסיף פרסום (פוסט) בסיום כל הרצאה או שלב בקורס. הבלוג יכול להיות אישי או קבוצתי, וכן ניתן לבחור האם הסטודנטים יוכלו לצפות ולהגיב זה לזה. ריכוז הרפלקציות במקום אחד מקל גם על עריכת רפלקציה רחבה יותר בסופו של הקורס.

 

Comments


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים