top of page

בוחן - ככלי לשיפור ההוראה והלמידה

עודכן: 24 באוק׳ 2022

בחנים ומבחנים באקדמיה נעשים בדרך כלל למטרות הערכה, כדי לתת לסטודנטים ציונים, או לדרג אותם מבחינת יכולות. עם זאת, מחקרים הראו שמבחנים יכולים לשרת מטרות אחרות שמשפרות מאוד את הביצועים. שליפת החומר מתוך הזכרון, המתרחשת במהלך בחנים, יכולה לשפר מאוד את שמירת המידע שאוחזר. יתר על כן, מלבד שימור הידע, שליפה חוזרת מאפשרת שימוש גמיש בידע, ומקנה את היכולת להעבירו למצבים אחרים. שליפה של מידע מסוים בבוחן יכולה גם להוביל לאחזור קל יותר של מידע קשור, לפחות בבחנים הנעשים לאחר זמן. מלבד ההשפעות הישירות הללו של הבחנים, יש גם השפעות חיוביות עקיפות. אם הסטודנטים נדרשים לעמוד בבחנים לעתים קרובות, הם נוטים ללמוד יותר ובקביעות רבה יותר. בחנים גם מאפשרים לסטודנטים לגלות פערים בידע שלהם ולמקד את מאמצי הלימוד בחומר בו הם התקשו, ולמרצים, לגלות נקודות חולשה במבנה הקורס ולקבל משוב לגבי מידת התקדמות הלמידה.

 
לשמחתנו, באתר הקורס שלנו במוודל ניתן ליצור בחנים בצורה פשוטה, הכוללים כ-18 סוגים שונים של שאלות. להלן מספר דוגמאות:
  • רב ברירה - בחירת התשובה הנכונה (או מספר תשובות) מתוך מספר אפשרויות

  • תשובה קצרה - תשובה ע"י מספר מועט של מילים, שניתן להשוות לתבנית רצויה כלשהי

  • תשובה פתוחה - מאפשרת כתיבה של קטע ארוך וכן שילוב של תמונות

  • התאמה - התאמה בין פריטים בשתי רשימות (לדוגמה - התאמה בין מושגים להסברים)

  • גרירה ושחרור - גרירה של מילים חסרות לתוך משפט או לתוך תמונה (לדוגמה - הצגת תמונה של המוח וגרירה של חלקי המוח אל התמונה)

מערכת הבחנים באתר הקורס גם מאפשרת לנו ליצור מאגר שאלות המחולק לפי נושאים, ליצור בעזרתו בחנים המתאימים לשלבי הקורס השונים, ולקבל באופן אוטומטי תמונת מצב על רמת ההצלחה של הסטודנטים, וכמו גם על הנושאים הדורשים כנראה הסבר נוסף.

 

אז איך להתחיל? לחצו כאן לצפייה במדריך - הצעדים הראשונים ליצירת בוחן במוודל. זכרו - רכיב זה אמנם נקרא "בוחן", אך רצוי מאוד להתייחס אליו כאל רכיב של בדיקת ידע או בדיקת הבנה - הן לטובת הסטודנטים והן לטובת המרצה. לדוגמה, ניתן לאפשר לסטודנטים לענות מספר פעמים על הבוחן, וכך לסייע להם להבין מה הם לא מבינים, ללמוד מהטעויות - ולהשתפר.
Comments


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים

bottom of page