top of page

איתור מאמרים באמצעות בינה מאלכותית Elicit

איתור מאמרים ממוקדים ומהימנים ברשת הופך בשנים האחרונות למאתגר הן בשל שפע המאמרים והן בשל ריבוי מנועי החיפוש. התקדמות הבינה המלאכותית כמנוע חיפוש מאפשרת לאפליקציות כמו ELICIT ליעל ולדייק את מלאכת איתור המאמרים בתחום האקדמי. האפליקציה, שהינה חינמית וכרוכה ברישום בלבד, אינה רק כלי לכתיבת תשובות לשאלות מחקר כדוגמת ChatGPT, אלא היא גם כלי לאיתור מקורות המידע האקדמיים עליהם מבוססות התשובות. כוחו של הכלי טמון ביכולתו לאגם את המידע מהמאמרים שאותרו וליצור בסיס לסקירת הספרות.Comentarios


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים

bottom of page