top of page

איך מעוררים מוטיבציה ללמידה?


בשבוע שעבר התקיימה סדנה שהעבירה ד"ר מיכל שודל, חברת הסגל הבכיר ומרצה ביחידה להוראה ולמידה של האוניברסיטה העברית, בנושא "מוטיבציה בעידן של זמינות הקלטות". בסדנה המצוינת, שבה השתתפו מספר מרצים מהמכללה, הוצגו שאלות העוסקות באחד הנושאים החשובים בהוראה: כיצד לעורר אצל הסטודנטים מוטיבציה ללמידה. להלן תמצית הדברים שהוצגו ונידונו.


שאלות שנוגעות למוטיבציה

כדי לשפר את המוטיבציה ללמידה, ראשית יש לבחור את השאלות הנכונות, שמתאימות למאפייני הלמידה בעידן בו אנו חיים.

במקום לשאול "מה לעשות כדי להגביר את ההשתתפות במפגש בכיתה (או בזום)?", נשאל איך אוכל לגרום ללמידה אפקטיבית ופעילה?

במקום לשאול "איך גורמים לסטודנטים להגיע למפגש בקמפוס (או בזום) ולא ללמוד אחר כך?", נשאל איך לגרום ללמידה עקבית לאורך הסמסטר ולמניעת דחיינות?

ובמקום לשאול "איך מלהיבים את הסטודנטים?", נשאל איך גורמים לסטודנטים להשקיע מאמץ בקורס?


מוטיבציה פנימית, חיצונית ואוטונומית

הספרות מבדילה בין מוטיבציה אינטרינזית (פנימית) ואקסטרינזית (חיצונית). כשמתעוררת מוטיבציה אינטרינזית לפעילות מסויימת, הפעילות עצמה הופכת להיות צורך, וניתן להנות ממנה ללא תחושת עייפות. מוטיבציה זו מתעוררת בשלב הילדות המוקדמת, ומגדילה מאוד את הסיכוי להצטיינות בתחום. לעומתה, מוטיבציה אקסטרינזית תתעורר כאשר קיים תגמול חיצוני לפעילות (כגון שכר או ציון). מוטיבציה זו נשחקת בקלות והיא תלויה בתחזוקה חיצונית.


מכיוון שמוטיבציה פנימית לא ניתן לעורר באמצעים חיצוניים, המטרה שלנו כמרצים היא לעורר מוטיבציה אוטונומית (או מוטיבציה "כמעט פנימית"). מוטיבציה אוטונומית (Self-determination theory) מתקיימת כאשר הלומדים מזהים קשר בין הלמידה לבין צורך עמוק (כגון צורך בהצלחה, צורך בהכרה, צורך בביטחון תעסוקתי). בסוג מוטיבציה זה קיימת הנאה הולכת וגוברת ככל שהשיפור ניכר, והיא גורמת לשיפור ביכולת להתאמץ ולעמוד בקשיים ותסכולים.


איך מעוררים מוטיבציה אוטונומית?


מוטיבציה אוטונומית תלויה במילוי שלושה צרכים בסיסיים:


אוטונומיה (Autonomy) - לאנשים יש שאיפה בסיסית להיות אדונים לעצמם ולבחור מה לעשות ואיך לעשות דברים.

תחושת מסוגלות (Competence) - התחושה שפרצת את גבולות היכולת של עצמך, שאת/ה אדם בעל יכולות גבוהות.

קשר (Relatedness) - אנשים מתאמצים בגלל הקשר שלהם עם אנשים אחרים (שייכות, תחרות, רצון להרשים, הכרה)


המפתח להעלאת המוטיבציה: מינון נכון של האוטונומיה, העלאת תחושת המסוגלות העצמית, ופיתוח של תחושת קשר.


פרקטיקות בחיזוק המוטיבציה

  1. שימוש בהערכה מעצבת: תפיסת הוראה והערכה המעצבת את הלמידה ומשפיעה עליה תוך כדי התהליך (ולא רק בסיום הקורס). באופן מעשי, צריך לשלב במהלך הלמידה מספר רב של פעילויות הערכה. פעילויות אלו מגדילות את רמת האוטונומיה בקורס, מספקות משוב המשפיע על תחושת המסוגלות, ומייצרות קשר בין הלומדים ובין המרצה.

  2. פיתוח מיומנות רתימה: בכל משימה משמעותית, חשוב לרתום את הסטודנטים לעשייה ע"י התייחסות ל-4 גורמים, בע"פ או בכתב: - התייחסות לקושי הצפוי - מתן לגיטימציה לקושי - הסבר כיצד להתגבר על הקושי - למה זה כדאי?

  3. יצירת ערך מוסף משמעותי לנוכחות בכתה: ליצור ערך מוסף משמעותי לנוכחים בכיתה בזמן אמת ע"י דיון משמעותי, קבלת התייחסות ומשוב.

Comentarios


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים

bottom of page