top of page

תצוגת תקיית קבצים

9 במאי 2023

קיימת אפשרות העלאת ושמירת קבצים שונים במאגר הקבצים שלי במערכת מודל.

אפשרות זו מקנה גישה מהירה לקבצים חיוניים לאתרי הקורס השונים.  bottom of page