top of page

שינוי תצורת הקורס

9 במאי 2023

הבעיה שאנו מבקשים לפתור:

כאשר אנו פותחים קורס מוודל, ברירת המחדל היא שכל תכני הקורס מופיעים ברשימה אחת בעמוד הראשי. מצב זה יוצר שתי בעיות מרכזיות:

  1. ככל שהקורס מתקדם, הסטודנט והמרצה צריכים לגלול לתחתית העמוד בכל פעם שהם רוצים להגיע לתוכן העדכני. 

  2. בכל כניסה לקורס הדפדפן טוען את כל התכנים ומייצר עומס ואיטיות בעבודה.


הפתרון:

בהדרכה זו נלמד כיצד לשנות את תצורת הקורס- כלומר את אופן הצגתו.
bottom of page