top of page

פורום

9 במאי 2023

רכיב הפורום מקדמת שיתופיות ומאפשרת למרצה ולסטודנטים לנהל דיונים א-סינכרוניים בנושאים שונים.

בד"כ נשתמש בפורום לאחת מהמטרות הבאות:

  • היכרות בין הסטודנטים 

  • דיון בסוגיות העולות מחומרי הקריאה והלימוד בקורס

  • שאלות מפתח העוסקות ברעיונות המרכזיים בחומרי הקריאה 

  • פורום לשאילת שאלות בהקשר לחומר הנלמד לקראת המבחן


סוגי פורומים נפוצים:

  • פורום רגיל לשימוש כללי (ברירת המחדל).

  • פורום "כתיבת תשובה נדרשת לצפייה בדיון."


במוודל:

  • ניתן ליצור מספר פורומים בכל קורס ובכל יחידת לימוד.

  • מנהל הפורום יכול למחוק הודעות ישנות או הודעות הפוגעות בתרבות הדיון.

  • הפורום משותף לקורס אך ניתן להגדיר שלכל קבוצה יש פורום נפרד.bottom of page