top of page

פדלט

9 במאי 2023

הדרכה זו מיועדת למרצים המעוניינים ליצור מפת חשיבה באמצעות לוח שיתופי פאדלט (Padlet). 

את מפת החשיבה ניתן ליצור במסגרת שיעור פרונטלי, או לשתף עם הלומדים ולאפשר להם להוסיף נושאים ולקשר ביניהם.

שימו לב: קיימת הדרכה מקדימה בנושא פתיחת חשבון פאדלט ויצירת לוח שיתופי. מומלץ לצפות בה קודם. הקישור נמצא בתיבת הטקסט שבצד.
bottom of page