top of page

ספר קורס

9 במאי 2023

"ספר" הוא משאב המאפשר לרכז את תכני הקורס באופן מסודר ומובנה, ומלווה את ההרצאות והתרגילים של הקורס המהווים מעין ספר עם פרקים ותתי-פרקים. הספרים יכולים להכיל תוכן מקוון ומדיה אינטרקטיבית, ואף יכולים להופיע בחלקים המוצגים בפסקאות, קטעים ויחידות שונות.


להצגת חומרי הקורס באופן זה, יש מספר יתרונות:

  • מחליף את המצגות בריכוז חומרי הקורס

  • מעודד סטודנטים להתכונן להרצאות

  • כלי יעיל לחזרה על החומר הנלמד


bottom of page