top of page

יצירת מפגש זום

9 במאי 2023

בעלי חשבונות זום ברישיון המכללה יכולים לפתוח מפגש זום ישירות מתוך אתר הקורס, וכן לפרסם את הקלטת המפגש באופן אוטומטי. 


*אפשרות זו קיימת אך ורק לבעלי חשבונות Zoom ברישיון המכללה.bottom of page