top of page

הפעלת חשבון Padlet

9 במאי 2023

הלוח השיתופי הוא מרחב שבו הלומדים יכולים לכתוב על גבי פתקים טקסט, להעלות תמונות, סרטונים ואף להגיב זה לזה. הלוח מאפשר לרכז תוצרי למידה אישית או קבוצתית (איסוף מידע, הבעת דעה ועוד) אשר בתום העבודה יכול לשמש כמצע לדיון כיתתי בו הלומדים מציגים את ממצאי עבודתם.


השימוש ביישום, מאפשר יצירת קיר שיתופי מקוון, חינמי/בתשלום, בצורה פשוטה ונוחה לשימוש.

  • ניתן להשתמש בלוח בצורה סינכרונית וא-סינכרונית, בכל זמן ומכל מכשיר.

  • ניתן להעלות ללוח, טקסט, תמונה, קישור, סרטון או קובץ מכל סוג שהוא.

  • היישום מאפשר גם להוסיף תגובה לפרסומים השונים ו/או לדרג את הפרסומים השונים.


bottom of page