top of page

הכנסת שאלות לבוחן מתוך קובץ טקסט

9 במאי 2023

במדריך זה נלמד כיצד ניתן להעלות שאלות לבוחן באופן אוטומטי, מתוך קובץ טקסט.

הנחת המוצא היא שיצרתם כבר בוחן באתר הקורס שלכם, וכעת ברצונכם להכניס לתוכו את השאלות המתאימות.

פעולה זו כוללת 4 שלבים:

  1. כתיבת השאלות בקובץ הטקסט בתבנית המתאימה

  2. יצירת קטגוריה באתר הקורס שתכיל את השאלות

  3. העלאת השאלות מתוך קובץ הטקסט לקטגוריה החדשה

  4. הוספת השאלות מתוך הקטגוריה אל הבוחן


bottom of page