top of page

סילבוס הקורס

מצורפת לפניכם תבנית של המכללה האקדמית תל חי לבניית סילבוס קורס. 
בסילבוס יש דגשים לכתיבת החלקים השונים, בהמשך יש הסבר מפורט ודוגמאות. כמו כן, יש קובץ של התבנית להורדה.  
TelHai Logo.png

המכללה האקדמית תל-חי

שם החוג/התכנית

שם המרצה: 

מספר שיעור: 

שם הקורס בעברית: 

שם הקורס באנגלית:

שנה: 

סוג: קורס חובה/בחירה

מבנה: שיעור/סמינר/תרגיל/סדנא וכו'

היקף בש"ש:    מספר נ"ז:

א. דרישות קדם:

ב. תאור הקורס: תאור כללי של הקורס, ולמה הקורס הזה חשוב לי כמרצה

ג. מטרות הקורס: 2-3 משפטים המתארים את הנושאים העיקריים הנלמדים בקורס, מנקודת הראייה של המרצה, תוכן כללי ואוריינטציה כללית.

ד. תוצרי למידה: "בסיום הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים..." הצהרות לגבי מה מצופה שהלומד ידע, יבין, ויהיה מסוגל להדגים לאחר השלמת תהליך הלמידה, 5-7 תוצרי למידה עיקריים, בניסוח פשוט וברור, רצוי פועל אחד במשפט, תוצרים לפי הטקסונומיה של בלום, תפוקות הניתנות להערכה.

ה. חובות הקורס הרכב הציון וציון סופי:

ו. חובת נוכחות

ז. נושאי הקורס לפי סדר המפגשים השבועי:

ח. חובות קריאה/ ביבליוגרפיה:  

ט. פרטי התקשרות עם המרצה:

להורדת קובץ Word של תבנית הסילבוס לחצו על הקובץ.

כתיבת הסילבוס

כתיבת סילבוס הקורס צריכה להיות כחלק מתהליך הוליסטי של תכנון ובניית הקורס. תכנון הקורס חייב לכלול את המטרות, את מדדי הערכה ותוצרי הלמידה המצופים. 

שימו לב: את הסילבוס יש להעלות דרך פורטל המרצה ולא להכניסו ישירות למוודל.

 

למה לכתוב סילבוס? כי הוא:

א. חוזה בין המרצה/סטודנט/ית/ גורמים רשמיים.
ב. תקציר הקורס לבוגרים, מוסדות אקדמיים, מעסיקים.     
ג. כלי שיווקי.

יש להבחין בין סילבוס מבוסס תוכן לבין מבוסס לומד:

טלבת סילבוס.png
סילבוס מבוסס לומד.png
סילבוס מבוסס תוכן.png
New services icons - 6.png
New services icons - 5.png
Target icon New.png

2-3 משפטים המתארים את הנושאים העיקריים הנלמדים בקורס, מנקודת הראייה של המרצה, תוכן כללי ואוריינטציה כללית.

דוגמאות: "לספק לסטודנטים/יות הקדמה כללית להיסטוריה של הגליל העליון במאה ה-19"

"להציג בפני הסטודנטים/יות את האפשריות הגלומות בעולם הפודטק"

bottom of page