top of page
BackToTop

סדנאות וליווי אישי

ברוכים הבאים למערכת ההשתלמויות למרצים.

רכזנו את אנשי המקצוע הטובים ביותר בתחומם למפגשי למידה משותפים בנושאים מגוונים, שיעזרו להכיר כלים ויכולות לשיפור ההוראה. היחידה למצויינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל המרצים/ות ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה לתהליך.

תפיסת העבודה של היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מתוארת כ"סולם."

הסולם מתאר את רמת התמיכה הנדרשת למרצה מטעם היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה ומאפשר התאמת המענה לכל מרצה בהתאם ל"מקום" בו הוא נמצא, בהתייחס לדרישה הספציפית:

Ladder New.png
ליווי פדגוגי.png
New services icons - 5.png

Upcoming Events

bottom of page