top of page
BackToTop

כלים סימולטיבים

מטרת המרכז לאפשר לאנשי חינוך והוראה, למנהלים ובעלי תפקידים לתרגל עמם בסביבה בטוחה באינטראקציות שונות וע"י כך לסגל לעצמם

דרכי התמודדות יעילות בחיי היום יום.

סדנת הסימולציה מאפשרת הזדמנות לאימון בקבלת החלטות מתוך חקירה רפלקטיבית ופיתוח מיומנויות תקשורת בין אישית. 

 

לכל סדנא קודם שלב של איתור צרכים וכתיבת תרחיש בהלימה לצורך-דבר המאפשר חווית למידה מותאמת ורלוונטית למשתתפים. המשתתפים פוגשים שחקנים מקצועיים ומתנסים בתרחישים השונים, הם מתועדים ולאחר מכן מתקיים תחקיר המאפשר למשתתפים לצפות בעצמם, להכיר וללמוד לעומק את ההתרחשות ואת דרכי ההתמודדות האפשריים.

 

הסימולציות מתועדת באמצעים טכנולוגים, מה שמאפשר לבצע תחקור ולמידה. האימון הסימולטיבי יכול להתקיים במרחב הסימולציה בקמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה או, בהתאם לרוח התקופה, באמצעות מערכות טכנולוגיות ובזום. היכולת ההיברידית מאפשרת גמישות פעולה וזמני אימון ואינה תלויה במרחק.

מה עכשיו_.png
הצוות.png
מה אפשר לעשות איתנו.png
מחקר בסימולציה.png
 • להתנסות בסימולציות לאירועים ונושאים המעסיקים את הארגונים והמשתתפים. כאמור, הסימולציות "נתפרות" לפי צורך בסוגיות מגוונות (אירועים המתרחשים בבית הספר, בכיתת הלימוד, בחדר המורים, באינטרקציות בצוותי ניהול, בעבודה בזום, בעיסוק בחוסן צוותי, קהילות וכדומה)

 • לשלב סימולציה בתוך קורס או כחלק מתהליך למידה מתמשך (קורס אקדמי, הכשרות מקצועיות, בניית מבחנים המבוססים על סימולציה וכדומה)

 • תרגול ואימון סגלי הוראה במיומנויות הוראה ופרזנטציות.

 • תרגול סטודנטים הלומדים מחקר איכותני. במסגרת הסימולציה מתרגלים הסטודנטים את תהליך ביצוע הראיונות ותצפיות, בכלל זה מיומנות של שאילת שאלות, יצירת אמון מול המרואיין וכדומה.

 • במסגרת לימודי תואר שני במנהל  החינוך משתתפים הסטודנטים בסדנה בה מלמד שחקן מרכז הסימולציה עקרונות בבניית דמויות לתרחישים שבאמצעותם כותבים הלומדים תרחישים ומנחים אימון סימולטיבי בעצמם.

 • במרכז הסימולציה מתבצעים תהליכי מיון וקבלה למועמדים למכללה- במסגרת זו מבצעים המועמדים אימון סימולטיבי שעליו הם מוערכים ע"י נציגי המכללה האחראים למיון וקבלה.

 • אימון יחידני - תרגול של מתנסה מול שחקן למשל לצורך שיפור מיומנות שפה.

 • סימולציה של השיח בקבוצה - צילום ותיחקור דיון שנערך בקבוצה קטנה במטרה לאפשר לצוות להתבונן בדינמיקה ובמיומנויות השיח שלהם.

 • ביצוע אמון סימולטיבי כחלק מתהליך בחינה/הערכה חלופית/כחלק מפיתוח "תו תקן" מקצועי.

סדנאות סימולציה ייעודיות:

 • סדנאת סימולציה בתחום החינוך למיניות בריאה –באה לאמן צוותי חינוך ביצירת שיח פתוח גלוי ומותאם לנושא המיניות. פיתוח מודעות לנושא והיכולת לעבור ממבוכה לשיחה במטרה לייצר שפה ומסוגלות בית ספרית להכלת הנושא.

 • סדנאת סימולציה בנושא של חוסן - הסדנה מרחיבה את יכולות ההתמודדות והמסוגלות של צוותים בכלל וצוותי חינוך בפרט. באימון הסימולטיבי, באמצעות החוויה התנסות והמשגה יוצרים כלים ומייצרים שפה ארגונית להתמודדות עם מצבי טראומה מתמשכים או במצבים בהם נדרשת עזרה ראשונה רגשית.

יתרונות השימוש בסימולציה:

 • השימוש בסימולציות מאפשר בחינה, תרגול וחקר של מציאויות מורכבת

 • מאפשר לבצע תרגול פעילות במצבים שונים ולבחון התאמה ורפרטואר מענים לסיטואציות מגוונות.

 • מאפשר למתנסה להיחשף לדרכי הפעולה שלו ולבחון אותם בתוך מסגרת של עמיתות, מונחית ומוגנת.

 • מאפשר לזמן אתגרי חשיבה לצוותים לגבי סיטואציות קונפליקטואליות וסיטואציות שבהם קיימות דילמות ערכיות.

 • מאפשר התמודדות והרחבת רפרטואר עם מורכבויות בינאישיות שהתעוררו בעבודת מחנכים בתקופת הקורונה בתהליכי הלמידה מרחוק.

 • פיתוח רגישות /"כשירות תרבותית" לצורך פעולה בחברה הטרוגנית רב- תרבותית.

bottom of page