top of page

הערכת הקורס

תפיסת שיפור ביצועים בהוראה

אנחנו מאמינים ברצון של כל אחת ואחד מאיתנו להיות טובים יותר במה שאנחנו עושים. לצורך כך אנחנו מבקשים להפעיל ולהטמיע תפיסות וכלים שמסייעים בשיפור ביצועים. אנחנו מזמינים אתכם לבחון את העשייה שלכם תוך כדי, במהלך הקורס ולא רק בסיומו. מהלכי הערכה כאלה מאפשרים לכוון, לשפר ולטייב את איכות הקורס.

מוזמנים להיעזר בנו...

אבל איך אפשר לעשות את זה?

  1. לעבור על מחוון בניית הקורס למרצה ולבצע "בחן את עצמך"

  2. להעלות שאלות בתוך המוודל ולקבל תשובות מהסטודנטים (משתמשי הקצה שלנו).

  3. לקיים קבוצת מיקוד של סטודנטים.

במה זה יעזור?

  1. מאפשר לדייק את הניסוחים והבהירות של הגדרת המטרות ותוצרי הלמידה.

  2. מאפשר לזהות נקודות טובות בתהליכי ההוראה ונושאים לשיפור ולטפל ממוקד ומדויק.

HowToDoIt
New services icons - 3.png
New services icons - 2.png
New services icons - 1.png
מחוון אישי למרצה.png
bottom of page