top of page

קווים מנחים לבניית אתר הקורס

רושם ראשוני

בואו נחשוב רגע: כמה זמן לוקח לנו לשפוט האם אתר האינטרנט שפתחנו מוצא חן בעיננו או לא? זה בדיוק מה שחושבים הסטודנטים במפגש הראשוני שלהם עם אתר הקורס במודל. אמנם זה נכון שהסטודנטים שלנו הם "לקוחות שבויים", והם כנראה ישתמשו באתר הקורס שלנו, בין אם יאהבו אותו ובין אם לא. אבל אם הם ייהנו מחוויית השימוש במודל, ייתכן מאוד שגם המוטיבציה שלהם ללימוד הקורס תגדל. 

 

אז איך משפרים את הרושם הראשוני של אתר הקורס שלנו? קראו כאן.

בחירת תצורת אתר הקורס

אתר הקורס במערכת ניהול הלמידה (ה-Moodle) הוא הפנים הדיגיטליות של הקורס שלנו. עיצוב סביבת המשתמש כך שתהיה פשוטה ואינטואיטיבית עוזר להפחית את העומס הקוגניטיבי של הלומד ולתרום לחוויית למידה טובה יותר. במערכת המוודל בה אנו משתמשים ניתן לשפר ולהתאים את העיצוב בצורה פשוטה - שינוי של תצורת הקורס (כלומר אופן הצגתו). איך לבצע זאת? קראו כאן.

 

מבנה יחידת לימוד באתר הקורס

יחידות הלימוד בקורס בד"כ מאורגנות באחת משתי דרכים: לפי מפגשים (לכל מפגש פרונטלי מוגדרת יחידת לימוד) או לפי נושאים (כל יחידת לימוד מייצגת נושא מסוים, ללא קשר למספר השבועות שהנושא נלמד).

יחידות הלימוד שלנו צריכות להיות מורכבות משתיים או שלוש רמות החשיבה הבאות: 

  • הקניה: היכולת של הלומדים לזכור מונחים בסיסיים, עובדות, הגדרות, כללים, רעיונות יסוד, שיטות ותהליכים, לאתר או לזהות פרטי מידע.

  • הבנה: היכולת של הלומדים לתאר, להסביר או לפרש רעיונות, סיבות, עובדות וכללים.

  • יישום: היכולת לעשות שימוש במושגים, ברעיונות, בכללים, בתיאוריות, בשיטות ובחוקים מתוך חומר הלימוד להבנת מצבים חדשים, להצגת דוגמאות ממשיות ולפתרון בעיות.

 

איך ליצור יחידות הוראה במבנה זה? קראו כאן.

 

העלאת חומרי לימוד לאתר הקורס

הפעולה הבסיסית ביותר שנבצע באתר הקורס היא העלאת תכנים להקניית ידע - מאמרים, מצגות, סרטונים, קישורים ועוד - אשר ישמשו בסיס לפעילות הלימודית המתוכננת. תכנים אלו יפורסמו ביחידת הלימוד המתאימה בקורס.

 

איך להעלות תכנים לאתר הקורס? קראו כאן.

 

בוחן - כלי לבדיקת הבנה

שימוש בבחנים באתר הקורס מאפשר לנו ליצור מאגר שאלות המחולק לפי נושאים, ליצור בעזרתו בחנים המתאימים לשלבי הקורס השונים, ולקבל באופן אוטומטי תמונת מצב על רמת ההצלחה של הסטודנטים, וכמו גם על הנושאים הדורשים כנראה הסבר נוסף. 

 

איך ליצור בוחן באתר הקורס? קראו כאן.

מטלה - בדיקת יכולת היישום

כשנרצה לבחון את יכולתם של הסטודנטים ליישם ידע אותו למדו והבינו, בד"כ נבקש מהם לכתוב ולהגיש עבודה. באתר הקורס, הרכיב "מטלה" מאפשר לפרסם את סעיפי העבודה וכן פותח אזור מיוחד להגשת המטלות ע"י הסטודנטים (בעת פרסום מטלה, רצוי בד"כ להשתמש גם במחוון - פרטים בהמשך העמוד).

 

איך ליצור מטלה באתר הקורס? קראו כאן.

מחוונים - הגדרת דרישות הביצוע

המחוון הינו כלי המתאר את דרישות הביצוע המדויקות אליהן מצופים הסטודנטים להגיע, במסגרת מטלה מסוימת. המחוון מאפשר תרגום של מטרות הלמידה, שעלולות להיות לעיתים מופשטות, לכדי דרישות מפורטות וברורות. פרסום ושימוש במחוון תורמים לבדיקה אובייקטיבית יותר של המטלות וכן להפחתה בכמות אי-הבנות ו/או תלונות של סטודנטים אודות הציון שקיבלו.

 

המחוון בנוי כך שהוא מפרט את דרישות המטלה השונות (לדוג', כתיבה בהירה, הבאת דוגמאות, דיוק מדעי, וכדו'), את הקריטריונים להערכת כל דרישה (לדוג', האם הכתיבה הייתה ברמה גבוהה/בינונית/נמוכה, האם הובאו 7/5/3 דוגמאות, וכדו'), ואת הציון הניתן לכל רמת ביצוע (לדוג', כתיבה ברמה גבוהה מזכה ב 10 נק', כתיבה בינונית מזכה ב 7 נק', וכדו').

 

רוצים להוסיף מחוון למטלה? קראו כאן.

 

יעילות ושקיפות בציוני הקורס

כמרצים, אתר הקורס משמש אותנו בין היתר לפרסום הפעילויות הנדרשות בו, וכן לריכוז ההגשות, הפתרונות והציונים של הלומדים. לעיתים קרובות אנו מעוניינים שפעילויות אלו גם יכללו בציון הסופי של הקורס. מערכת המוודל אוגרת את הציונים אותם מקבלים הסטודנטים ומאפשרת לחשב ולשקלל ציונים אלו בדרכים שונות, ע"פ רצוננו. 

 

אם נשלוט בהגדרות חישוב הציונים, נוכל לתת למערכת המוודל לעבוד בשבילנו ולהציג (לנו ולסטודנטים) את הציון המשוקלל של כל הפעילות שנעשתה בקורס. את הציונים האלו נוכל אח"כ להעתיק ישירות לשדות המרכיבים את הציון הסופי במכלול.

 

איך לעשות זאת? קראו כאן.

bottom of page