top of page
Moodle
shutterstock_735900559_01_edited.jpg

תצוגת קדימה של אתר הקורס במצב עריכה, המאפשרת עריכת תצורת הקורס, הוספת ומחיקת פעיליות, משאבים ועוד. 

נסו ללחוץ על כותרות והקישורים השונים על מנת לקבל הסבר או לצפות בהדרכה מתאימה.

יש צורך לכבות מצב עריכה בכדי לחזור לתצוגת הקורס

zip-file.png
router.png
bin.png

שינוי מאפייני הקורס

1. הגדרות: הפעלת ההגדרות הכלליות של אתר הקורס. 

2. הפעלת עריכה: לצורך עריכה או הוספה של פעילויות באתר הקורס.

3.תנאי השלמת קורס: מאפשר הגדרה של התנאים לצורך השלמת הקורס.

4. מסננים: מאפשר להדליק או לכבות מסננים בחלק מסויים באתר.

5. הגדרות חישוב ציונים: הצגת רשימת הציונים לחישוב וריכוז הציונים של הסטודנטים.

6. גיבוי: ביצוע גיבוי של תכני הקורס במערכת המודל.

7. שחזור: ניתן לשחזר תכני הקורס שנמחקו בטעות. (אך ורק אם היה גיבוי של התכנים האלו)

8. יבוא: ניתן לבצע יבוא תכנים מקורס אחרים.

9. איפוס: ניתן לאפס את אתר הקורס לברירת המחדל ההתחלתי.

10. מאגרים: גישה למאגרי השאלות וקבצים של מערכת המודל.

11. Quickmail: שליחת מייל למשתמשים אחרים.

12. מחסן פריטים שנמחקו: נשמרים במערכת המודל את התכנים שנמחקים לשבועיים נוספים.

13. פעולות נוספות: גישה להגדרות הכלליות של אתר הקורס.

חדשות אחרונות
הוספת נושא חדש..

הצגת הודעות אחרונות של הפורום. (אם קיים)

ארועים קרובים

ניהול

משבצת הגדרות כלליות של הקורס.
שימו לב, בתצוגת ברירת המחדל של הקורס, משבצת זו לא מוצגת. ניתן להוסיפו באמצעות ״הוספת משבצת״ שנמצא בתחתית ברגל הניווט.

הקורס שלי

הקורסים שלי
ראשי
diagonal-line.png
הוראה ולמידה דיגיטלית
diagonal-line.png
בלחיצה על האייקון הניווט מהיר יוצג/ יוסתר בתצוגה.
menu.png
יחידת מבוא
צוות 2.png

זה המקום להציג בגאווה את המרצה ואת הקורס: משפט מעורר מחשבה ואפילו שיווקי, וכן תמונה מעניינת ומעוצבת.

פורום.png
קובץ.png
דף תוכן מעוצב.png

מידע כללי:

כאן נכניס את המידע החשוב ביותר אודות הקרוס- הסילבוס, לוח המועדות, הנחיות הקורס, וקישור לזום של המרצה. 

עדכון תמונה

עדכון תמונה

עדכון תמונה

שם יחידת לימוד ההוראה (דוגמא למבנה במצב עריכה)

עריכה

עריכת הגדרות הרכיב.

להחליף את התוכן:

 מיומנות טכנולוגית הפכה להכרח בכל מקצוע.

הטכנולוגיה מאפשרת לכם להיות מורים מבוקשים יותר, מעניינים יותר ומתקשרים טוב יותר עם תלמידיך.

קורס חשיבה מחשובית הוא מפתח לעולם נפלא של חדוות יצירה לכם ולתלמידים שלכם.

האם רק מהנדסי מחשבים יכולים לייצר ולהמציא בעזרת טכנולוגיה (רמז: לא!!) 

ביחידת הלימוד:

נציין בקצרה את מטרות יחידת הלימוד ונוסיף את משאבי הלמידה הדיגיטליים תוך הפרדה בין סוגי המשאבים: הקניית ידע, מבדקי הבנה, ופעילויות יישום ולמידה.

ביחידה זו מרוכזות דוגמאות לאפשרויות שונות של הקניות, כלים לבחינת הבנה, וכלים ליישום של החומר הנלמד.

all-directions.png

העברת הפעילות או המשאב.

all-directions.png

העברת הפעילות או המשאב.

עריכה

עריכת הגדרות הרכיב.

הקניה.png
שלב הקניה:
השלב הראשון של תהליך הלמידה הוא הקניה, המאפשרת ללומדים לזכור מונחים בסיסיים, עובדות, הגדרות, כללים, רעיונות יסוד, שיטות ותהליכים, לאתר ולזהות פרטי מידע של החומר הנלמד ביחידת ההוראה.
ביחידה זו מוצגת דוגמאות של משאבים דיגטיליים המשמשים ככלי הקניה.
all-directions.png

העברת הפעילות או המשאב.

עריכה

עריכת הגדרות הרכיב.

powerpointfile.png
all-directions.png

העברת הפעילות או המשאב.

עריכה

עריכת הגדרות הרכיב.

מצגת אינטראקטיבית המאפשרת לימוד עצמי (Genially)
קישור לאתר אינטרנט.png
מצגת אינטראקטיבית המאפשרת לימוד עצמי (H5P)
H5P.png

עריכה

עריכת הגדרות הרכיב.

סרטון מהרשת ללא מטלה
קישור לאתר אינטרנט.png

עריכה

עריכת הגדרות הרכיב.

סרטון מהרשת עם מטלה
H5P.png

עריכה

עריכת הגדרות הרכיב.

דף תוכן מעוצב.png

עריכה

עריכת הגדרות הרכיב.

all-directions.png

העברת הפעילות או המשאב.

all-directions.png

העברת הפעילות או המשאב.

all-directions.png

העברת הפעילות או המשאב.

all-directions.png

העברת הפעילות או המשאב.

all-directions.png

העברת הפעילות או המשאב.

עריכה

עריכת הגדרות הרכיב.

הבנה.png
שלב הבנה:
השלב השני של תהליך הלמידה הוא הבנה, המאפשרת ללומדים לתאר, להסביר או לפרש רעיונות, סיבות, עובדות, וכללים. 
ביחידה זו מוצגת דוגמאות של כלים דיגיטליים המשמשים ככלי הבנה.
all-directions.png

העברת הפעילות או המשאב.

עריכה

עריכת הגדרות הרכיב.

בניית אגרון מונחים משותף
אגרון מונחים.png
all-directions.png

העברת הפעילות או המשאב.

עריכה

עריכת הגדרות הרכיב.

בניית מפת מושגים
מטלה.png
all-directions.png

העברת הפעילות או המשאב.

עריכה

עריכת הגדרות הרכיב.

שאלון.png
all-directions.png

העברת הפעילות או המשאב.

עריכה

עריכת הגדרות הרכיב.

יישום.png
שלב יישום:
השלב השלישי של תהליך הלמידה הוא יישום, המאפשר ללומדים לעשות שימוש במושגים, ברעיונות, בכללים, בתאוריות, בשיטות ובחוקים מתוך החומר הלימוד למצבים חדשים, לדוגמאות ממשיות או לפתרון בעיות.
ביחידה זו מוצגת דוגמאות של משאבים דיגיטליים המשמשים ככלי יישום.
all-directions.png

העברת הפעילות או המשאב.

עריכה

עריכת הגדרות הרכיב.

הערכת עמיתים
הערכת עמיתים.png
all-directions.png

העברת הפעילות או המשאב.

עריכה

עריכת הגדרות הרכיב.

מטלה.png
all-directions.png

העברת הפעילות או המשאב.

עריכה

עריכת הגדרות הרכיב.

בוחן.png
all-directions.png

העברת הפעילות או המשאב.

לחצו להדרכות על הוספת פעילות או משאב.

העמוד הראשי של אתר הקורס. 

graduation-hat.png

הצגת רשימת משתתפי הקורס ושיוך/ הסרת משתתפים לתפקיד בקורס. 

multiple-users-silhouette.png

ריכוז נתוני הציונים של הסטודנטים.

ניתן להציג ציוני הסטודנטים בקורס, להזין ציונים כוללת, ולייצא רשימת הציונים כקובץ excel. 

test.png

הדרכה יבוא בהמשך...

tick.png

כאן יופיעו יחידות ההוראה לפי הסדר שהוגדר באתר הקורס ע״י המרצה.

folder.png

גישה מהירה ליחידת הלימוד.

folder.png

גישה מהירה ליחידת הלימוד.

folder.png

גישה מהירה ליחידת הלימוד.

folder.png

גישה מהירה ליחידת הלימוד.

folder.png

גישה מהירה ליחידת הלימוד.

folder.png

חזרה לעמוד הראשי מכל מקום באתר המודל.

home.png

דף מרוכז של הקורסים אליהם המשתמש משויך.

ניתן לצפות בתוכניות הלימוד, עדכונים בקורסים שלי, ותצוגת קורסים בהם צפיתם לאחרונה.

dashboard.png

פריסה של לוח שנה מרוכזת בה מוצגת אירועים כגון בחנים, מטלות ועוד.

calendar.png

במערכת מודל קיימת אפשרות לאחסן קבצים ולהשתמש בהם בכל אחד מהקורסים.

אפשרות זו משמשת כמאגר קבצים אישי בתוך המערכת.

file.png

רשימת קורסים אליהם אנו רשומים.

graduation-hat.png

כאן יופיעו רשימת הקורסים אליהם אנו רשומים.

graduation-hat.png

כאן יופיעו רשימת הקורסים אליהם אנו רשומים.

graduation-hat.png

כאן יופיעו רשימת הקורסים אליהם אנו רשומים.

graduation-hat.png

כאן יופיעו רשימת הקורסים אליהם אנו רשומים.

graduation-hat.png

לחצן זה מאפשר לנו להציג באופן מרוכז את כל הגדרות הקורס. 

spanner.png
bottom of page