top of page

Moodle

shutterstock_735900559_01_edited.jpg

ברוכים הבאים לאתר ללמוד מוודל- האתר מכיל דברי הסבר ומדריכי צעד אחר צעד אשר ילוו אתכם בצורה ידודותית בפעילויות השונות שתוכלו לבצע באתר המוודל. 

במידת הצורך תוכל להתחיל במדריך ״בניית הקורס במוודל״ או נסו ללחוץ על כותרות והקישורים השונים באתר על מנת לקבל הסבר או לצפות בהדרכה מתאימה. 

zip-file.png
router.png
bin.png

שינוי מאפייני הקורס

1. הגדרות: הפעלת ההגדרות הכלליות של אתר הקורס. 

2. הפעלת עריכה: לצורך עריכה או הוספה של פעילויות באתר הקורס.

3.תנאי השלמת קורס: מאפשר הגדרה של התנאים לצורך השלמת הקורס.

4. מסננים: מאפשר להדליק או לכבות מסננים בחלק מסויים באתר.

5. הגדרות חישוב ציונים: הצגת רשימת הציונים לחישוב וריכוז הציונים של הסטודנטים.

6. גיבוי: ביצוע גיבוי של תכני הקורס במערכת המודל.

7. שחזור: ניתן לשחזר תכני הקורס שנמחקו בטעות. (אך ורק אם היה גיבוי של התכנים האלו)

8. יבוא: ניתן לבצע יבוא תכנים מקורס אחרים.

9. איפוס: ניתן לאפס את אתר הקורס לברירת המחדל ההתחלתי.

10. מאגרים: גישה למאגרי השאלות וקבצים של מערכת המודל.

11. Quickmail: שליחת מייל למשתמשים אחרים.

12. מחסן פריטים שנמחקו: נשמרים במערכת המודל את התכנים שנמחקים לשבועיים נוספים.

13. פעולות נוספות: גישה להגדרות הכלליות של אתר הקורס.

חדשות אחרונות
הוספת נושא חדש..

הצגת הודעות אחרונות של הפורום (אם רכיב זו קיים). 

ארועים קרובים

ניהול

משבצת הגדרות כלליות של הקורס.
שימו לב, בתצוגת ברירת המחדל של הקורס, משבצת זו לא מוצגת. ניתן להוסיפו באמצעות ״הוספת משבצת״ שנמצא בתחתית סרגל הניווט.

הקורס שלי

כאן יופיע שם הקורס.
הקורסים שלי
ראשי
diagonal-line.png
הוראה ולמידה דיגיטלית
diagonal-line.png

חזרה לעמוד רשימת הקורסים אליהם אנו משוייכים.

חזרה לעמוד הראשי של אתר המודל.

עמוד הראשי של אתר הקורס.

יחידת מבוא
צוות 2.png

זה המקום להציג בגאווה את המרצה ואת הקורס: משפט מעורר מחשבה ואפילו שיווקי, וכן תמונה מעניינת ומעוצבת.

מידע כללי:

כאן נכניס את המידע החשוב ביותר אודות הקרוס- הסילבוס, לוח המועדות, הנחיות הקורס, וקישור לזום של המרצה. 

פורום.png
קובץ.png
דף תוכן מעוצב.png

תצורת הקורס:

זהו האופן שבו ניגשים ליחידות הלימוד. נשתמש בכפתורי גישה מהירה ליחידות הלימוד (בעזרת כפתורים או תמונות). 

דוגמאות למבנה יחידות הוראה תמצאו בתוך יחידת הלימוד (משבצת התמונות).

בלחיצה על האייקון הניווט מהיר יוצג/ יוסתר בתצוגה.
menu.png

העמוד הראשי של אתר הקורס. 

graduation-hat.png

הצגת רשימת משתתפי הקורס ושיוך/ הסרת משתתפים לתפקיד בקורס. 

multiple-users-silhouette.png

ריכוז נתוני הציונים של הסטודנטים.

ניתן להציג ציוני הסטודנטים בקורס, להזין ציונים כוללת, ולייצא רשימת הציונים כקובץ excel. 

test.png

הדרכה יבוא בהמשך...

tick.png

כאן יופיעו יחידות ההוראה לפי הסדר שהוגדר באתר הקורס ע״י המרצה.

folder.png

גישה מהירה ליחידת הלימוד.

folder.png

גישה מהירה ליחידת הלימוד.

folder.png

גישה מהירה ליחידת הלימוד.

folder.png

גישה מהירה ליחידת הלימוד.

folder.png

גישה מהירה ליחידת הלימוד.

folder.png

חזרה לעמוד הראשי מכל מקום באתר המודל.

home.png

דף מרוכז של הקורסים אליהם המשתמש משויך.

ניתן לצפות בתוכניות הלימוד, עדכונים בקורסים שלי, ותצוגת קורסים בהם צפיתם לאחרונה.

dashboard.png

פריסה של לוח שנה מרוכזת בה מוצגת אירועים כגון בחנים, מטלות ועוד.

calendar.png

במערכת מודל קיימת אפשרות לאחסן קבצים ולהשתמש בהם בכל אחד מהקורסים.

אפשרות זו משמשת כמאגר קבצים אישי בתוך המערכת.

file.png

רשימת קורסים אליהם אנו רשומים.

graduation-hat.png

כאן יופיעו רשימת הקורסים אליהם אנו רשומים.

graduation-hat.png

כאן יופיעו רשימת הקורסים אליהם אנו רשומים.

graduation-hat.png

כאן יופיעו רשימת הקורסים אליהם אנו רשומים.

graduation-hat.png

כאן יופיעו רשימת הקורסים אליהם אנו רשומים.

graduation-hat.png

לחצן זה מאפשר לנו להציג באופן מרוכז את כל הגדרות הקורס. 

spanner.png
bottom of page