top of page
כללי

שרותי היחידה

כחלק ממחויבותה וחזונה, מפעילה המכללה את היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה- יחידת ההדרכה לסגל האקדמי. היחידה בנויה משלוש תת יחידות וכוללת את יחידת הפדגוגיה, מרכז הסימולציה ומעבדת חדשנות טכנולוגית. היחידה אמונה על זיהוי מגמות והטמעת חדשנות בתהליכי ההוראה והלמידה המתרחשים במכללה, על קידום ושיפור איכויות ההוראה של הסגל האקדמי ומהווה כלי אסטרטגי למכללה במצובה כמוסד אקדמי מוביל גם בהוראה ובלמידה בו. אנחנו מזהים כי תפקידנו משתנה וכי אנחנו נדרשים להתאמה, לפיתוח מענים מותאמים, שיטות הוראה ולמידה מותאמות, שילוב תחומים חדשים ועוד...

BackToTop
shutterstock_2191051781 - S_edited.jpg

כמרצה, איך אתה חולם ללמד? אם הייתה לך האפשרות- איזה כלי היית רוצה שיהיה לך?

אם יש לך רעיון, מחשבה, רצון לקדם פיתוח של כלי להוראה ולמידה- אנחנו הכתובת שלך!

1I5.png
היחידה למצויינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל המרצים/ות ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל.
New services icons - 5.png
אתר ללמוד מוודל- האתר מכיל דברי הסבר ומדריכי צעד אחר צעד אשר ילוו אתכם בצורה ידודותית בפעילויות השונות שתוכלו לבצע באתר המוודל.
1M.png

מטרת המרכז לאפשר לאנשי חינוך והוראה, למנהלים ובעלי תפקידים לתרגל עמם בסביבה בטוחה באינטראקציות שונות וע"י כך לסגל לעצמם

דרכי התמודדות יעילות בחיי היום יום.

New services icons - 3.png
מעבדת החדשנות והדיגיטציה בהוראה היא הזרוע הטכנולוגית של היחידה למצויינות וחדשנות בהוראה. הטכנולוגיה היא מנוע השינוי להוראה מתקדמת ומגייסת.
New services icons - 2.png

מכינים קורס להוראה? ההכנה דורשת תכנון מוקדם וחשיבה. 

סילבוס הקורס הוא החוזה ביננו לבין הסטודנטים ומחויב להכיל את המטרות, תוצרי למידה ודרכי הערכת הקורס. 

New services icons - 1.png
שירותי היחידה

אירועים קרובים

Events

מה אומרים עלינו..

"ההתנסות במרכז הסימולציה הייתה מהנה ביותר. לי כמרצה זו הייתה למידה מצוינת כיצד להמשיך מכאן, ועל מה לשים דגש."
bottom of page